Globaalsest kasvuhoonegaaside heitest ca 23% pärineb transpordist (IPCC, 2018). Siia hulka kuuluvad nii fossiilkütustel põhinevad isiklikud autosõidud, kaubavedu kui ka lennu- ja laevaliiklus.

Just selles sektoris on kasvuhoonegaaside heite kogused tõusuteel, kuna inimeste ja kaupade liikuvus aina suureneb. Ka Euroopa Liit on transpordisektorile seatud heite vähendamise eesmärkide täitmisega hädas.Suurima transpordi-jalajäljega riigid inimese kohta on Ameerika ühendriigid, Kanada, Austraalia ja Saudi-Araabia 

Erinevad transpordiliigid


Maanteetransport moodustab umbkaudu 70% kasvuhoonegaaside heitest, samal ajal kui lennuliiklus ja laevaliiklus kumbki ca 10%. Lennuliikluse ja laevaliikluse osakaal suureneb jõudsalt, kuid sellest hoolimata ei paista seal veel lähiajal alternatiive fossiilkütustele.

Kaupade transport põhjustab tervelt 45% kogu transpordi heitest - seega tasub kliimamuutuse seisukohast eelistada eestimaiseid tooteid ja teenuseid

Foto: Gerhard Gellinger, Pixabay

Diiselkütused

Eriliselt saastav on diiselkütuse kasutamine, mille põletamisel lendab õhku tahmaosakesi, mis mõjutavad negatiivselt loodust, inimeste tervist ja kliimat. Nn must süsinik (black carbon) on tugev kasvuhoonegaas ja CO2 järel suurim kliimamuutuste põhjustaja. Erinevalt CO2-st on selle eluiga atmosfääris saja aasta asemel vaid mõni nädal ning seega muutuks diiselkütuse kasutamise lõppedes olukord kiiresti paremaks.


Uuendatud 07.02.2020