Avalik veebiseminar: „Päikesepark ja elurikkus: mõju loodusele ja lahendused“


Kutsume kõiki taastuvenergiast ja Eesti loodusest huvitatud inimesi osalema päikeseparkide ja elurikkuse teemalise värske raporti tutvustusel. Raportit tutvustab selle üks autoritest Tartu Ülikooli taastamisökoloogia teadur Krista Takkis.

Toimumisaeg: 26. jaanuar kell 10-12. Veebiseminari ligipääs saadetakse registreerunutele hiljemalt 25. jaanuaril. 


Taastuvenerigale üleminek ja levik Eestis on praeguste kriiside valguses hoogustumas, kuid ka taastuvatel energiaallikatel on mõju keskkonnale ja loodusele. Suureneb mikrotootjate hulk, kel väike päikesepark, lisandub suuremaid päikeseparke. Kuidas rajada ja hooldada päikeseparke Eesti loodust säästvalt?

Tartu Ülikooli maastiku elurikkuse töörühma raport annab ülevaate päikeseparkide mõjust Eesti olulisematele elupaikadele, ökosüsteemidele ja peamistele liigirühmadele. Lisaks käsitletakse raportis Eesti tingimustesse sobivaid võtteid, mis aitavad päikeseparkide keskkonnamõjusid kahandada. Keskendutakse peamiselt keskmise ja tööstusliku suurusega ning eelkõige maapinnale ehitatud päikeseparkide mõjule. Samuti avab raport põgusa ülevaatega võimalusi, kuidas integreerida päikeseenergia tootmine põllumajandussüsteemidesse (nn agri-PV süsteemid ehk agro-päikeseenergiajaamad).

Ürituse toimumist toetab European Climate Foundation.