1,5-kraadine keskmise temperatuuri tõus võib viia pöördumatute murdepunktide ületamiseni

Valitsustevaheline kliimapaneel ehk IPCC defineerib kliimamuutuste murdepunkte (tipping points) kui kriitilisi lävendeid, milleni jõudmisel toimuvad kliimasüsteemis järsud, pöördumatud ja ohtlikud muutused. Murdepunktideni viib väikeste mõjurite või häiringute järk-järguline kuhjumine, mis kriitilise lävendini (nt kriitilise temperatuurini) jõudes vallandavad Maa süsteemides isevõimenduvad tagasisidemehhanismid.

Murdepunktide ületamisel liigub Maa kliimasüsteem uude tasakaaluolekusse ega naase eelnevasse olekusse isegi siis, kui algsed mõjud lakkavad (IPCC, 2019). Värsked uuringud näitavad, et juba 1,5-kraadine maakera keskmise temperatuuri tõus võib viia mitme ohtliku ja pöördumatu murdepunkti ületamiseni (Armstrong McKay, 2022).

Murdepunktide ületamise temperatuuride vahemikud. Allikas: Armstrong McKay et al. Science, 2022. UNEP Emissions Gap Report, 2022
Vaata joonist suuremana.

Võimalike murdepunktidena toimivaid suuremaid (vähemalt 1000 km ulatuses) piirkondi/nähtusi Maa süsteemis nimetatakse murdeelementideks. Praeguseks on täheldatud 16 erinevat murdeelementi (Armstrong McKay, 2022). Peamised murdeelemendid on seotud igikeltsa, merejää ja jääkilpide sulamisega, hoovuste ja mussoonide muutumisega või ökosüsteemide hävimise ja kahjustumise ning bioomide nihkumisega. Paljud murdeelemendid on omavahel seotud ning tagajärjed on eriti ohtlikud just võimalike kaskaadsete ja isevõimenduvate efektide tõttu, kus ühtede murdepunktide ületamine viib vältimatult ka teisteni. Näiteks võib igikeltsa sulamine vallandada süsteemi lukustunud kasvuhoonegaasid, mis lisab maakera temperatuuritõusule hoogu, mis omakorda viib koosmõjus metsade jätkusuutmatu kasutusega boreaalsete metsade nihkumise ning Amazonase vihmametsa hävimiseni, mis omakorda viib hoovuste ja atmosfääritsirkulatsiooni muutusteni ning veelgi mahukamalt vallandunud kasvuhoonegaasideni ja temperatuuritõusuni. Kõige negatiivsema stsenaariumi järgi - nn kuum maa ehk Hothouse Earth - võib üksteist võimendavate tagasisidemehhanismide tulemusena Maa temperatuur lõpuks stabiliseeruda väga kõrgetel ning inimestele ja teistele liikidele eluks sobimatul tasemel (Steffen et al., 2018).

Uuri täpsemalt:


Murdepunktid, tsirkulatsioonide muutused. Ülevaade veeringest ning hoovuste tsirkulatsioonide muutustest, keskendudes Atlandi ookeani meridionaalsele pöördringlusele (AMOC).

Murdepunktid, igikeltsa sulamine. Ülevaade ühest sulamisega seotud murdepunktist - igikeltsa sulamisest.

Murdepunktid, jääkilpide sulamine. Ülevaade jääkilpide sulamisest Gröönimaal ja Lääne-Antarktikas.