Vabariigi valitsus otsustas anda Narva elektrijaamadele tulevikus taas võimaluse massiliselt puitu põletada

Põlevkivi asemel puiduhaket kasutades saab Narva elektrijaamades statistikakaubanduseks taastuvenergiat toota valitsuse hinnangul kuni 3 TWh aastas. Toodetud energia jääb Eestisse, üle kantakse vaid toodetud statistilised kogused, mida ostu sooritanud riik saab kajastada oma eesmärgi täitmisel, täpsustas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

«Statistikaühikute müük loob võimaluse täiendav taastuvenergia tootmise potentsiaal kasutusele võtta Eesti elektritarbijaid koormamata ja seeläbi elavdada Eesti majandust,» ütles Michal. «Statistikakaubandusega teostatava statistika tootmiseks korraldatakse vähempakkumine ja statistika müügil luuakse mehhanism, et välistada negatiivsed mõjud puidu- ja kaugkütteturgudele. Kõikidele tehingutele eelnevalt hinnatakse selle mõju toormeturule valitsuskabinetis.»

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti hinnang plaanile oli hävitav: elektrituruseaduse eelnõu ei ole suunatud tulevikku. 
«Valitsus eilne otsus tähendab taastuvenergia sektori jätkusuutliku arendamise asemel riigiettevõtte Eesti Energia ärihuvide esikohale seadmist tarbijate ja puidutööstussektori arvel,» ütles ta. Taastuvenergia toetuste eesmärk on oodustada uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamist, mis jätkaksid tööd ka toetamise lõppedes. See tingimus ei ole täidetud ei Narva elektrijaamade ega ka Auvere elektrijaama puhul. Samuti ei toimu Auvere elektrijaamas taastuvenergia tootmine, sest pooles mahus on Auvere jaamas siiski vaja põlevkivi põletada.

/Põhjarannik, Postimees