Mitmed suured EL liikmesriigid on Komisjoniga eriarvamusel Pariisi leppe rakendamise osas

EL liikmesriigid jagunevad selles küsimuses aga kahte leeri. Keskkonnaministrite kohtumisel leidsid Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Austria, Belgia, Portugali ja Rootsi ministrid, et Pariisi leppe valguses tuleks ka EL eesmärke ambitsioonikamaks muuta. Poola ja mitmed teised Ida-Euroopa riigid on aga eesmärkide ülevaatamise vastu. Märtsi keskpaigas toimunud EL riikide juhtide kohtumisel viidati siiski 2014. a vastuvõetud eesmärkidele ning tehti Komisjonile ettepanek kliimastrateegia elluviimiseks vajalikud viimased õigusaktid kiiresti välja töötada.

Komisjon omalt poolt ongi lubanud, et koostab lähima aasta jooksul vajalikud eelnõud. Nende sisuks on kasvuhoonegaaside heite vähendamine sektorites, mis ei ole hõlmatud EL kasvuhoonegaaside heitega kauplemise süsteemi, maakasutusega seotud heidete arvestamine ja vähendamine ning uute eesmärkide täitmiseks vajalikud haldusmeetmed.

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus
Foto: #kliimabuss