Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august I


Lähenevad sündmused ja olulised algatused

Festival Y!?, 21.-24. augustil Otepääl
Festival Y?! kõnetab kliimaõigluse, feminismi, LGBTQIA inimeste ja töötajate õigustega seotud teemasid. Programmis on arutelud, töötoad ja loomingulised etteasted.

Rahandusministeeriumi Ida-Virumaa õiglase ülemineku arutelud, 27. augustil Narvas
Rahandusministeerium koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga ootab kõiki, aga eelkõige Ida-Virumaa elanikke 27. augustil Narva, Narva kolledži auditooriumisse, arutama Ida-Virumaa arengu ja õiglase ülemineku teemadel. Kuulatakse valdkondlike ekspertide ja ministeeriumide nägemusi energeetika tuleviku, majanduse mitmekesistamise, tööturu ja teadus- arendustegevuse teemadel ning öeldakse sõna sekka temaatilistel lauaaruteludel.

Õlitehase ehitusloa peatamise rahvaalgatus
Rahvaalgatusega pöördutakse Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega peatada uue Enefit282 õlitehase ehitusluba ja riigipoolne toetus selle ehitamisele.

Arvamuskorje 11. septembrini
Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks. Esitatud mõtteid kasutatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku strateegia koostamisel, millega seatakse pikemaajalised arengusuunad piirkonna kasvuhoonegaaside intensiivse majanduse ümberkorraldamiseks. Küsimustik on nii eesti ja vene keeles.

Uudised ja arvamuslood meedias

Kadi-Kaisa Kaljuveer: Eesti esimene kliimakaebus alles kogub hoogu. ERR, 14. august
MTÜ Loodusvõlu kaebus, millega taotletakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse Enefit282 põlevkiviõlitehasele välja antud ehitusloa tühistamist, on endiselt menetluses Tartu halduskohtus, selgitab Kadi-Kaisa Kaljuveer.

Peg Putt: puidu põletamine süvendab kliimamuutust. Postimees, 13. august
Bioenergia on Eesti ja kogu ülejäänud Euroopa levinuim ja arvatavasti ka vanim nn taastuvenergiaallikas. Seoses bioenergia kasutuse kasvuga on see ühtlasi kujunenud üheks kõige problemaatilisemaks taastuv­energiaallikaks. Suuremahuline puidu põletamine põhjustab saasteainete ja süsinikuheidete õhku paiskumist, ent lisaks suurendab raiesurvet meie metsadele, kirjutab Environmental Paper Networki metsa ja kliima töögrupi koordinaator Peg Putt.

Õlitehase ehitamist kohtuvaidluse ajaks ei peatata. Kohus: ehitustegevusel pole kliimale kahjulikku mõju. Ärileht, 12. august
Ringkonnakohus otsustas juulis, et ei peata kohtuvaidluse ajaks Eesti Energia uue õlitehase ehitamise protsessi, mida soovisid keskkonnaaktivistid ühendusest MTÜ Loodusvõlu. MTÜ on osa rahvusvahelisest keskkonnaliikumisest Fridays For Future, mis soovib, et õlitehase ehitamiseks antud luba tühistatakse.

Kalev Kallemets: rohepöörde hind. Postimees, 6. august
Läbimõtlemata kliimaneutraalsuse maksab kinni tarbija, kirjutab Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets, PhD.

Erik Gamzejev: Ida-Virumaa rahasaju ootuses. Põhjarannik, 6. august
Kolige ruttu Ida-Virumaale! Siin hakkab varsti sadama. Sadama puhast raha taevast alla. Selline mulje võib jääda, kui kuulata erinevate poliitikute viimase aja sõnavõtte sellest, kuidas piltlikult öeldes raha täis trümmidega laevad on Ida-Virumaa poole kohe-kohe teele asumas, et sellesse kanti õitsengut tuua.

Rohepööre ei tohi Ida-Virumaad käpuli kukutada. Põhjarannik, 6. august
Enne kui põlevkivitööstustele kriips peale tõmmata, peab selle kõrvale midagi võrdväärselt toimivat tekkima, tõdeti "Purfesti" keskkonnaseminaril.

Riik kutsub üles Ida-Virumaa arenguks häid ideid välja pakkuma. Postimees, 3. august
Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks.