Olulisemad sündmused ja meediakajastused: august II


Lähenevad sündmused ja olulised algatused


Õlitehase ehitusloa peatamise rahvaalgatus
Rahvaalgatusega pöördutakse Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega peatada uue Enefit282 õlitehase ehitusluba ja riigipoolne toetus selle ehitamisele.

Ida-Virumaa õiglase ülemineku arutelud 8. septembril Jõhvis
Teemadeks elukeskkond, keskkond ja sotsiaalne kaasatus.

Arvamuskorje 11. septembrini
Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks. Esitatud mõtteid kasutatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku strateegia koostamisel, millega seatakse pikemaajalised arengusuunad piirkonna kasvuhoonegaaside intensiivse majanduse ümberkorraldamiseks. Küsimustik on nii eesti ja vene keeles.

Uudised ja arvamuslood meedias


300 eestimaalase kiri Taani võimudele: teie rohepööre tuleb Eesti metsa arvelt. Postimees, 29. august
Danske panga skandaalist põhjustatud kired on vaevu jahtunud, kui Taani ja Eesti suhted paneb proovile uus pingeallikas. Sedapuhku toodi konflikt päevavalgele kodanikuühiskonna tasandilt ning murekohaks on Taani pealt kullakarvaline kliimapoliitika, mille all peitub eestlaste jaoks üsnagi siiruviiruline sisu. See ajendas Eesti metsakaitsjaid saatma Taani valitsusele ja parlamendile murekirja.

Merle Karro-Kalberg. Kas siis Ida-Virumaa elanikud polegi vääriselupaika väärt? ERR Kultuur, 28. august
Põxiti pooldajad leiavad, et põlevkivienergiast loobumine peab olema Eesti peamine majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane eesmärk. Vastaste argument on, et meil puudub alternatiiv. Nüüd on hakatud vähehaaval selle alternatiivi otsimisega tegelema, ütleb Merle Karro-Kalberg Sirbis.

Helme vastas õlitehase kriitikutele: fossiilkütustest pole veel pääsu. Postimees Majandus, 28. august
Meie tänane ja ka lähituleviku ühiskond on paraku sõltuv fossiilsete kütuste kasutamisest ning sellest võõrutamine saab toimuda üksnes samm-sammult, kui me soovime hoiduda vapustustest ühiskonnas ja majanduses, vastas rahandusminister Martin Helme avaliku elu tegelaste kirjale, kus nõuti Eesti Energia uue õlitehase peatamist.

ARVAMUS | Mis mul õlitehasest? Maksuraha saab ka investeerida Ida-Virumaa õiglasesse üleminekusse. Maaleht, 28. august
Põllumajandussektor kannatab kliimamuutuste all eriti tugevalt, seega peame koos pingutama, et meie toidulauale ning põllupidajate rahakotti midagi edaspidigi jätkuks.

Eestlanna asus juhtima EL-i kõrgetasemelisi kliimaläbirääkimisi. Postimees, 27. august
Alates Saksamaa Euroopa Liidu (EL) eesistumise algusest juulis juhib eestlanna Annela Anger-Kraavi Euroopa Liidu kliimamuutuste vähendamise meetmete mõjudega seotud läbirääkimisi ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni (UNFCCC) juures.

Iiri kõrgeim kohus tühistas valitsuse liiga ebamäärase kliimakava. Bioneer, 26. august
Maailmas üha hoogu koguvad kliimakaebused on saanud järjekordse olulise pretsedendi: Iirimaa kõrgeim kohus tegi 31. juulil märgilise otsuse, kui tühistas valitsuse kliimakava põhjusel, et selles sisalduvad meetmed ei olnud piisavalt konkreetsed. Tegemist on teistkordse juhtumiga maailmas, kus riigi kõrgeim kohus on kohustanud riiki võtma ambitsioonikamaid samme kliimamuutuste leevendamiseks.

Mida tähendab Ida-Virumaale õiglane üleminek? Põhjarannik, 22. august
14.-15. augustil Paides toimunud arvamusfestivalil arutleti muu hulgas ka Ida-Virumaa tööstussektori õiglase ülemineku üle Euroopa Liidu roheleppe raames. Põhjarannik avaldab katkeid ühest aruteluplokist, mis seal sel teemal aset leidis.

Gröönimaa jääkate sulab pöördumatult. ERR Novaator, 21. august
Isegi kui kliima peaks edaspidi jahenema, jätkab Gröönimaa jää sulamist, selgub Ohio Ülikooli teadlaste uuringust. Viimase 40 aastaga on Gröönimaa liustikud ületanud murdepunkti, kus juurde sadav lumi ei suuda taastoota sama palju jääd, kui seda ookeanivette ära sulab.