Olulisemad sündmused ja meediakajastused: veebruar

Möödunud ja lähenevad sündmused, olulised algatused

Valitsus otsustas Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) ja REACT-EU rahade jaotuse
Taasterahastu puhul on olulisemad investeeringud seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata üle 600 miljoni euro. Investeeringute fookuses on uuenduslikud rohetehnoloogiad ja säästlik transport, tulevikukindel energeetika ning energiasäästlik elamumajandus. 206 miljonit eurot investeeritakse innovatiivsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Keskkonnaühenduste energeetikavisioon

Visiooni aitasid koostada ning kiitsid heaks seeläbi ka mitmed kliimavõrgustiku liikmed (Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing). Projekti peamiseks toetajaks on EUKI.

Eesti Rohelisel Liikumisel valmis video, mis võtab kokku väikeste tuumajaamade riskid.

Uudised ja arvamuslood meedias

Ökoskoop: keskkonnaühenduste energeetikavisioon,Vikerraadio, 15.veebruar
Saates räägib ERL-i huvikaitse ekspert Madis Vasser värskelt välja antud keskkonnaühenduste energeetikavisioonist. Saatejuht Krista Taim.

Kaja Kallas: rohelepe pole Ida-Virumaa jaoks oht, vaid võimalus, Põhjarannik, 13. veebruar

Põlevkivitööstusel on Eesti majanduses vaieldamatult oluline roll, kuid samas on sel oluline roll ka kliimaneutraalse majanduseni jõudmisel.

Keskkonnakomisjoni esimeheks valitud reformierakondlane Yoko Alender ütles, et komisjon toetab valitsust koalitsioonilepingus kokku lepitud rohepöörde ellu viimisel.

Uuring: fossiilkütusesaaste põhjustas 2018. aastal 8 miljonit surma, Postimees, 9. veebruar
Fossiilkütusesaaste põhjustas 2018. aastal üle kaheksa miljoni enneaegse surma, olles maailmas ligi 20 protsendi surmade põhjuseks, kirjutavad teadlased ajakirjas Environmental Research.

Riik põlevkivisektorit tasuta kvootidega toetada ei saa, Äripäev, 9. veebruar
Põlevkivisektori hinnangul võib süsinikukvootide hinnatõus õlitootmine keeruliseks muuta juba 2026. aastast ning oodatakse riigi toetust lisakvootide näol, Euroopa reeglid seda siiski ei luba.

Madis Vasser: kõik pilgud heitekvoodikaubandusele, ERR, 29. jaanuar
Uuel koalitsioonil peab olema tarkust, et näha läbi jätkusuutmatu suuremahulise puidupõletuse selged ohud elukeskkonnale, tuumareostuse maaletoojate osavad lobikõned ja fosforiidikaevurite hõlptulu lubadused, kirjutab Madis Vasser.

PÄEVA TEEMA | Uku Lilleväli: valitsus ja Eesti Energia loobugu õlitehase rajamisest - see laristab maksumaksja raha, Eesti Päevaleht, 25. jaanuar
Euroopa Komisjonis on hetkel käimas kõnelused, millises tempos hakatakse süsiniku hinda tõstma ning tasuta saastekvootide jagamist vähendama. Et mõlemad tegurid mõjutavad märkimisväärselt põlevkiviõli tootmise kasumlikkust, seab komisjoni tegevus õlitööstuse tuleviku küsimärgi alla.

Reformierakond ja Keskerakond jõudsid koalitsioonileppeni, kus mainitakse muuhulgas Tulevikurahastut kliima- ja digipöörde kiirendamiseks. Koalitsioon leiab, et täielik PÕXIT võiks saabuda aastaks 2040.

Ettepanekud Eesti keskkonnaühenduste poolt valitsusläbirääkimistele, Kuku Ilmaparandaja, 23. jaanuar
Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Madis Vasser räägib lähemalt keskkonnaühenduste ühispöördumisest valitsusläbirääkijatele. Kuku Ilmaparandaja saatejuhiks on Mart Valner.