Rene Tammist: elektrituruseadus seab esikohale Eesti Energia ärihuvid

Tammisti sõnul ei ole maailmas kuskil sedavõrd suurt puidutarbijat nagu Eesti Energia peale valitsuse kava jõustumist. Isegi suurimad tselluloositehased ei tarbi ühes kohas sellises mahus puitu. Puidu masspõletamisel Narvas on mõju terve regiooni puiduturule ja energiaturule.

"Narva elektrijaamades kavatsetakse aastas põletada 5 miljonit tihumeetrit puitu. Sellega ületatakse ka kehtivas metsanduse arengukavas seatud säästliku metsamajandamise 15 miljonit tihumeetrine piir," lisas ta.

Valitsuses arutlusel olevas eelnõus ei ole Tammisti hinnangul lahendusi, mis tõmbaks käima taastuvenergia sektori arendamise ja tarbija- ning keskkonnasõbraliku energiapoliitika. "Eelnõu on jätkuvalt diskrimineeriv tuulenergia tootjate suhtes," leiab Tammist. Tammisti sõnul on vale, et taastuvenergia toetusest tuleb kinni maksta Auvere põlevkivielektrijaama rajamine. Kui veel aasta eest kinnitas majandusministeerium, et Auvere põlevkivijaamal pole õigust toetust saada, siis nüüd on tehtud kannapööre.

"Puidu masspõletamine tähendaks puidu ebaefektiivset kasutamist, millega koormataks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda. See ei ole taastuvenergia tootmine, sest pooles ulatuses on siiski vaja Auvere jaamas põletada põlevkivi," märgib Tammist.

Taastuvenergia toetuste eesmärk on soodustada uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamist, mis jätkaksid tööd ka toetamise lõppedes. See tingimus ei ole täidetud ei Narva elektrijaamade ega ka Auvere elektrijaama puhul.

Tammist leiab, et põlevkivijaamades puidu masspõletamine on seega ühiskonnale üheks kallimaks võimaluseks taastuvenergia tootmiseks, sest ühiskond ei saa vastu uusi elektrijaamu ning maksab ebaratsionaalsele tegevusele läbi kallima toasooja hinna peale. Riik peaks puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbi saaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

2011. aastal asutatud mittetulundusühing Eesti Taastuvenergia Koda koondab taastuvenergiaga seotud Eesti assotsiatsioone, ettevõtteid ja eraisikuid, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.