Piret Väinsalu Eesti Päevalehes: peame jooksma kliimamuutust peatama, tuli takus, sest meil on vesi ahjus

Maa süsteemide destabiliseerumine on üks ohtlikumaid kliimamuutuse tagajärgi, millega kaob meil kontroll kliimamuutuse üle täielikult. Seda punkti ei taha me kindlasti ületada, sest siis jätkub kliima soojenemine inertsist – looduslike tagasisidemehhanismide tõttu – ka siis, kui suudame inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite täielikult peatada.